O nás

 Gynekologie Průšová Eva s.r.o.

 

  Lékař: MUDr. Eva Průšová

 • absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2000)
 • získala specializovanou způsobilost (atestace) v oboru gynekologie a porodnictví (2009)
 • pravidelně obnovuje Diplom celoživotního vzdělávání

  Dosavadní praxe:

 • Gynekologicko - porodnické oddělení Nemocnice Milosrdných bratří, Polní 3, Brno
 • Gynekologicko - porodnická klinika FN Brno, Obilní trh 11, Brno
 • Masarykův onkologický ústav, Oddělení onkologické gynekologie, Žlutý kopec 7, Brno
 • gynekologická ambulance, Palackého třída 137, Brno


Sestra: Marcela Drábková

 • porodní asistentka

 

Naše péče:

 • poskytujeme kompletní služby v oblasti ambulantní gynekologie a porodnictví, včetně antikoncepční poradny,
 • sonografické vyšetření v gynekologii a těhotenství,
 • očkujeme vakcinou proti HPV infekci,
 • poskytujeme poradenství a vyšetření v oblasti klimakteria /ženského přechodu/,
  v oblasti ženské inkontinence /potíže s udržením moči/,
 • léčba neplodnosti, včetně spolupráce s IVF centry,
 • vyšetření  v jednorázových plastových gynekologických zrcadlech,
 • u těhotných provádíme CTG /záznam ozev/ plodu,
 • sdělování výsledků telefonicky či formou SMS,
 • vystavení receptu na hormonální antikoncepci či hormonální substituční léčbu,
  bez nutnosti předchozího objednání,
 • provádíme náběr nové metody citlivé cytologie Thin Prep Pap Test /LBC cytologie/
  /není hrazená zdrav. pojišťovnami /,
 • provádíme náběry na vyšetření genu BRCA 1,2 / tyto geny mají podíl na vzniku
  rakoviny prsu a  vaječníků/,
 • provádíme i náběr krve na zjištění trombofilních stavů / je to zjištění rizika
  postižení cév, pokud se u někoho v rodině vyskytl ve středním věku infarkt myokardu
  nebo mozková mrtvice.


Více zde: https://www.sanafem.cz/o-nas/

Poskytovaná péče:

 • kompletní služby v oblasti ambulantní gynekologie a porodnictví
 • preventivní gynekologické prohlídky se zaměřením na onkologickou prevenci, vyšetření prsů
 • vyhledávání předrakovinných stádií zhoubného nádoru hrdla děložního - kolposkopické vyšetření, odběr onkologické cytologie a v indikovaných případech odběr HPV typizace
 • léčba akutních a chronických gynekologických onemocnění
 • ultrazvukové vyšetření v gynekologii a těhotenství
 • očkování vakcínami proti HPV infekci (původci rakoviny čípku děložního) - Gardasil 9, Silgard, Cervarix
 • antikoncepční poradenství, včetně zavádění nitroděložních tělísek (hormonálních i nehormonálních)
 • konzultace a léčba neplodnosti ve spolupráci s reprodukčními centry
 • prenatální péče, možnost přítomnosti partnera při vyšetření
 • screening vývojových vad v 1. i 2. trimestru těhotenství ve spolupráci s Centrem prenatální diagnostiky
 • laktační poradenství
 • poskytujeme poradenství a léčbu potíží v klimakteriu (ženském přechodu)
 • řešení močové inkontinence (potíže s únikem moči)
 • možnost došetření genetických dispozic pro vznik zhoubného nádoru prsu a vaječníků ve spolupráci s oddělením lékařské genetiky Masarykova onkologického ústavu v Brně
 • možnost vyšetření trombofilních mutací (vrozené dispozice ke vzniku trombosy, plicní embolie, infarktu myokardu či cévní mozkové příhody) - není hrazeno ZP
 • používáme jednorázové gynekologické pomůcky -  plastová gynekologická zrcadla od velikosti XXS, cytobrush…
 • vystavení receptu na hormonální antikoncepci či hormonální substituční léčbu,
  bez nutnosti předchozího objednání
 • možnost telefonických konzultací pro registrované pacientky
 • objednání na předem určený čas s minimální čekací dobou
 • možnost připojení na WiFi v čekárně