Pohotovost:
 

Mimo ordinační hodiny Vás v akutních případech ošetří níže uvedená pracoviště:

Gynekologicko - porodnická klinika FN Brno, Obilní trh 11, Brno

- gynekologická ambulance:              tel.: 532 238 373
- ambulance porodního sálu:             tel.: 532 238 440

Gynekologicko - porodnická klinika FN Brno, Jihlavská 20, Brno
- gynekologická ambulance:              tel.: 532 233 953
- ambulance porodního sálu:             tel.: 532 233 962

Gynekologicko - porodnické oddělení Nemocnice Milosrdných bratří, Polní 3, Brno
- gynekologická ambulance:              tel.:  532 299 273
- ambulance porodního sálu:             tel.:  532 299 263

Při ohrožení života volejte rychlou záchrannou službu     tel.:   155