Ceník výkonů nehrazených pojišťovnou

Vyšetření
Jednorázové vyšetřovací zrcadlo
     50 Kč
Gravitest 30 Kč      30 Kč
Vyšetření na vlastní žádost nebo u samoplátkyň    500 Kč
UZ vyšetření na vlastní žádost nebo u samoplátkyň    350 Kč
Preventivní prohlídka samoplátkyň včetně cytologie a UZ  1100 Kč
Onkologická cytologie – samoplátce    350 Kč
HPV typizace – COBAS test - samoplátce    920 Kč
Zavedení nitroděložního tělíska
 1050 Kč
Posun menstruace na žádost
  100 Kč(+recept)
Předpisy receptů a dokumentace
Předpis receptu neregistrované nebo nepojištěné pacientce   100 Kč
Výpis nebo opis zdravotní dokumentace na žádost pacientky, zaměstnavatele či pojišťovny
  250 Kč
Fotodokumentace ultrazvuku
   50 Kč
Umělé přerušení těhotenství / UPT/
Sepsání žádosti o umělé přerušení těhotenství
 500 Kč
Vlastní zákrok provádí jiné zdravotnické zařízení vybrané pacientkou, cena
od 6000 Kč
Laboratorní vyšetření na žádost pacientky
viz ceník Medila, event. Synlab
Genetické vyšetření – trombofilie, onkogenní mutace atd. viz ceník GHC laboratoře
Ceny nitroděložních tělísek, Depo - Provery a očkovacích látek
na dotaz v ordinaci